U toku su radovi na izvođenju armiranobetonske konstrukcije. Na lameli L2 se izvode radovi na ploči I sprata.

Na lameli L1 se izvode konstruktivni elementi garaže i poslovnog prostora integrisani sa postojećim fasadnim zidom starog objekta.