Izgradnja Savade 3 je počela u decembru 2018. godine. U toku je izvođenje iskopa  (prve)  faze i početo je sa izradom šipova I (prve) faze za temelj objekta.

Paralelno se radi na konstrukciji za zaštiti temeljne jame (naglavnim gredama i zid zavesi).