Dobijena građevinska dozvola za objekat SAVADA 3

decembar 2018.

Dobijena građevinska dozvola za objekat SAVADA 3

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda - Sektor za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske poslove za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure, postupajući po zahtevu NEIMAR-V a.d. iz Beograda,Ul.kneginje Zorke 2 i „MV- SISTEM CO. d.o.o. iz Beograda, donosi GRAĐEVINSKU DOZVOLU ODOBRAVA SE investitorima NEIMAR-V a.d. iz Beograda,Ul.kneginje Zorke 2 PIB 101030173 ...

Detaljnije
Dobijena građevinska dozvola za objekat Gramšijeva

februar 2018.

Dobijena građevinska dozvola za objekat Gramšijeva

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, Sektor za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske poslove u postupku objedinjene procedure, Odeljenje za građevinske poslove za objekte BRGP preko 800 m2, postupajući po usaglašenom zahtevu investitora „NEIMAR V“ a.d iz Beograda, izdaje se: GRAĐEVINSKA DOZVOLA ODOBRAVA SE investitoru „NEIMAR V“ a.d iz Beograda, ul. Kneginje Zorke broj ...

Detaljnije