Lokacija ulica Gramšijeva Novi Beograd - Novi stanovi

TC Ušće

Manje od 2km

Parkovi i reke

Manje od 1km

Gardoš - Zemun

Manje od 1km

Autoput E-75

Manje od 1km

TC Mercator

Manje od 1km

Stark Arena

Manje od 3km

Dom zdravlja

Manje od 1km

Škola

Manje od 1km

Ratno ostrvo

Manje od 2km

Na GP 25, k.p. 225/2 KO Novi Beograd, planirana je rekonstrukcija, sanacija, nadgradnja i dogradnja zgrade poslovnih usluga radi formiranja stambeno-poslovnog objekta ukupne korisne BRGP max 7.423.65 m², spratnosti 2Po+ P+5- Po+Su+P+5, koji se prostire u pravcu istok-zapad, između ulica Klare Cetkin i Gramšijeve, i okolnih blokova (Blok S4), u okviru date Rekonstrukcije, sanacije, nadgradnje i dogradnje postojećeg objekta poslovnih usluga u ulici Gramšijeva br.3a na kp 225/2 KO Novi Beograd.

Na građevinskoj parceli sa 2800 m², predviđena je gradnja jedne zgrade (dve lamele - lamela 1 i lamela 2) sa namenom višeporodičnog stanovanja i poslovnim prostorima. 

Postojeći objekat poslovnih usluga, zgrada „Ikarusa“, izgrađena 1936. godine, koji se nalazi na parceli, prema Lokacijskim uslovima i planskoj dokumentaciji zadržava se u delu ulične fasade, ka ulici Gramšijevoj,  i sa novoprojektovanim treba da predstavlja jedinstvenu celinu, integriše se. 

GRAMŠIJEVAKONTAKTIRAJTE NAS,
VAŠ STAN ČEKA...

Aplicirajte sada