Zgrada u Takovskoj ulici broj 5, autora profesora Mihajla Mitrovića (3.000 m2), završena 2010. godine. Projekat ove zgrade urađen je u Mašinoprojektu, a investitor i izvođač bio je Neimar V. Na projektu je učestvovao i umetnik Miloš Šobajić sa umetničkom atribucijom ptice čuvarkuće na pročelju zgrade u frizu iznad glavnog ulaza. Zgrada je urađena kao izuzetno autorsko delo, kao interpolacija atmosfere vrhunskog artističkog rukopisa, parisko-francuske provenijencije. Sumirajući na projektu arhitektonske poteze majstorski oblikovane fasade u kontrastnom spoju crvene terakotne keramike i sive natur betona, sa detaljima fasadne plastike brisoleja, podeonog i zabatnih zidova, arhitekt Mitrović napravio je remekdelo u malom. Prema rečima Bojana Kovačevića, autor arh. Mihajlo Mitrović uvodi u zgradu memoriju mesta, obeležava je stvarajući od nje događaj, uvodi umetnika koji zgradi daje novi stratus, ravan ili lejer, vraćajući nas maniru art dekoa, zgradama sa toplinom umetničke atribucije, maskeronima, plitkim reljefima i skulpturama urađenim u kombinaciji mašinske industrije i ljudske ruke. Zgrada na taj način pronosi ličnu poruku autorskog stava kroz graditeljski neimarski čin arhitektonskog stvaranja i građenja, kao što i važi za dobru arhitekturu, da ona predstavlja vrsnu umetnost građenja. Danas je zaista raritet videti na delu snažnu arhitektonsku ličnost, umetnički i filozofski beskompromisnu, koju u stopu prati investitorska i graditeljska sila.