Još jedna urbano veoma korektna stambenoposlovna zgrada velikog građevinskog zahvata u Ulici Goce Delčeva na Novom Beogradu predstavlja kompleks od 15.500 m2. Autori ovog rešenja bili su arhitekti Vesna Cagić, Miloš Nenadović i Aleksandra Nenadović, a projektovanje je obavljeno u arhitektonskom projektnom birou PC art 2009. godine. Stambeno-poslovni kompleks čvrste strukture, pravilno razvedenih formi, sa fino obrađenim parterom i prizemljem, koji su zasenčeni pergolama, humanizuju pešačku vizuru. Fasadne ravni su pravilno oformljene sa finom igrom otvora i priključenih terasa, stvarajući algoritam različitosti od istih ili sličnih elemenata u smeni tamnih površina i svetlih linija. Jasno je razgraničen postament zgrade, odnosno prizemlje, telo, odnosno korpus zgrade, i krovna ravan sa rezom povučenog sprata opremljenog pažljivo dizajniranim lakim nadstrešnicama koje liče na čipke bele boje. Posebna pažnja posvećena je racionalnoj i efikasnoj organizaciji i obezbeđivanju optimalnog odnosa strukture i kvadrature na nivou stana i stambene lamele.