Mali zeleni grad u gradu - početna ideja Denkove bašte.  Područje između ulica Gospodara Vučića, Vojislava Ilića, Topalovićeve, Križanićeve, Mis Ibijeve i Paje Jovanovića odavno više nije periferija. Ali zašto ovo područje ne bi zadržalo neke odlike mirnog života u predgrađu! I tako je prostor između 18 stambenih zgrada u pet lamela dobio pešačke staze, zelene oaze, igrališta… Pre nego što je izgrađeno moderno naselje, Denkova bašta bila je kraj načičkanih kuća, pretrpanih malih placeva. Onda je napravljeno naselje koje „diše”. Rastresitost kvarta omogućila je osunčanost svakog stana. Takođe, spratnost, Po+3,5,6+Pk, taman je odgovarajuća da se zgrade ne „laktaju” kako bi izašle iz senke. Svaka terasa ima izlaz prema suncu. Kao da je na prvom mestu projektnih zadataka bio zahtev da boje padaju sa neba. Nema „šarenijeg” naselja u Beogradu. Pastelni valeri prelivaju se u igre sa crtežima leptira, čija krila relaksiraju geometriju atike, tu su i ogromni monogrami autora. Igra boja je u skladu sa razlaganjem uobičajene kubature stambenih sanduka. Erkeri su presečeni i otvoreni, razigrana je fasadna površ i, naravno, bašta stanovanja je koloritna u više nivoa. Izbegnut je jedan čest manir u novim naseljima - arhitektonsko marširanje! Šezdeset pet hiljada kvadratnih metara projektovala je plejada arhitekata. Između ostalih, Mihajlo Mitrović, Boban Đokić, Đorđe Bobić, Božidar Putnjiković… Investitori Direkcija za gradsko građevinsko zemljište i izgradnju i Neimar V pružili su prostor za različite autorske rukopise koji su imali zadatak da se uklope u opštu zamisao naselja.