Neimar V je kao izvođač ostvario vrhunske rezultate u stambenim naseljima koja su neposredno završena ili su još uvek u toku gradnje (2015) u Gostivarskoj ulici (32.000 m2) na Voždovačkoj padini (Blok 32a), na kojoj je investitor bila Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Voždovački stambeno-poslovni kompleks projektovali su arhitekti Vladan Đokić i Zoran Lazović. Jednostavni, čvrsti, uglasti volumeni zgrade bele boje smanjuju entropiju hiljade rasprsnutih oblika i boja prisutnih u prigradskoj arhitekturi Voždovca, čiji se kadrovi filmično i beskonačno smenjuju duž Bulevara vojvode Stepe. Snežno beli super blok razbijen je u osam klinastih volumena radi dobrog osunčanja i lateralnog provetravanja. Pešačka galerija sa unutrašnjim ozelenjenim skverovima okosnica je društvenog života ove kompaktne celine, i sa nje se može posmatrati ritam grada. Stambeno-poslovni kompleks između Gostivarske i Vojvode Stepe projektovan je na izuzetno pokrenutom i strmom terenu, koji pada dijagonalno u odnosu na parcelu. Kompleks je projektovan kao jedinstvena građevinska celina od osam stambenih lamela koje se kaskadno uzdižu iznad poslovnog prostora i lokala u prizemlju i zajedničkog suterena i podruma sa dva nivoa garaža (dvonamenskih skloništa, zajedničkih i tehničkih prostorija). Visinu stambenih lamela sačinjavaju podrum, suteren, prizemlje i šest spratova na parceli veličine 12,5 ha. Ovde su ostvareni odlični urbanistički pokazatelji na izuzetno teškoj i komplikovanoj parceli koja se pruža između dva reda porodičnih zgrada, na terenu sa visinskom razlikom od petnaestak metara (indeks izgrađenosti 1,67 i stepen zauzetosti 40,30).