Gramšijeva - Novogradnja - Stanovi -Lokali - Garaze | Neimar

O projektu - Gramšijeva

Na građevinskoj parceli sa 2800 m², predviđena je gradnja jedne zgrade (dve lamele - lamela 1 i lamela 2) sa namenom višeporodičnog stanovanja i poslovnim prostorima. Postojeći objekat poslovnih usluga, zgrada „Ikarusa“, izgrađena 1936. godine, koji se nalazi na parceli, prema Lokacijskim uslovima i planskoj dokumentaciji zadržava se u delu ulične fasade, ka ulici Gramšijevoj,  i sa novoprojektovanim treba da predstavlja jedinstvenu celinu, integriše se. 

Pogledajte ponudu
 

NA ATRAKTIVNOJ LOKACIJI
8.584m2
NA ATRAKTIVNOJ LOKACIJI
NAJKVALITETNIJE IZRADE/MATERIJALA
2Po+ P+5- Po+Su+P+5
NAJKVALITETNIJE IZRADE/MATERIJALA
GARAŽNI PROSTOR
75 automobila
GARAŽNI PROSTOR
POSLOVNI PROSTORI
7 lokala
POSLOVNI PROSTORI

TC Ušće

Manje od 2km

Parkovi i reke

Manje od 1km

Gardoš - Zemun

Manje od 1km

Autoput E-75

Manje od 1km

TC Mercator

Manje od 1km

Stark Arena

Manje od 3km

Dom zdravlja

Manje od 1km

Škola

Manje od 1km

Ratno ostrvo

Manje od 2km

Status izgradnje

05
APLICIRAJTE SADASPREMNO ZA USELJENJE
04
UNUTRAŠNJI RADOVI
03
KONSTRUKCIJSKI RADOVI

Izvođenje nadzemne armiranobetonske konstrukcije

02
PRIPREMNI RADOVI

Rok za završetak ove faze: mart 2019.

01
Preuzmite dozvoluDobijene dozvole

GRAMŠIJEVAKONTAKTIRAJTE NAS,
VAŠ STAN ČEKA...

Aplicirajte sada