Investitor NeimarV - Novi stanovi, lokali | Savada 3

Pre tri godine na pravom mestu sa pravim ljudima, sa onim što je najbolje, izgradili smo stambeni blok sa nekoliko stotina stanova. Dok smo mi vredno radili, pojavilo se ime.

SAVADA.

Tamo gde se sastaju reka SAVA i ostrvo na reci, ADA. Dok smo mi gradili pojavilo se saznanje da je to dobro. Čak i više od toga. Ono što je dobro, dobro je da se nastavi. I mi smo to uradili. Izgrađena je SAVADA 2. Dalje uz reku. Sa istim ljudima, na pravom mestu. Još nekoliko stotina stanova.

Sada smo pred izazovom koji se zove SAVADA 3. To je najbolje od onoga što se videlo da je dobro, najbolje od onoga što vidimo da će biti bolje. Teže od toga da se dostigne uspeh, jeste volja da se i dalje bude uspešan.

SAVADA je najbolji primer.

Neimar V

Karakteristika Neimarovih objekata su funkcionalnost i vrhunska građevinska opremljenost. Svi oni su izgrađeni od najkvalitetnijih materijala, a uz neizbežne sadržaje opremljeni su elektronskim obezbeđenjem, garažnim prostorom, antipožarnom zaštitom kao i ostalim pozicijama koje su u kategoriji građevinskih propisa. Kvalitet objekata čini i oprema prostora, od onih reprezentativnih namenjenih stvaranju poslovne atmosfere pa do relaksirajućih površina i detalja u stambenim prostorima. Podovi, zidovi, sanitarne garniture, građevinska stolarija, električne instalacije… jesu možda male pozicije ali su i veliki izazov.  NEIMAR V je u svojim objektima dao odgovor kako dobro organizovati prostor i izgraditi visokokvalitetne objekte i prostore za rad i življenje.

Neimar V je funkcionalno veoma dobro organizovana firma, u okviru koje koordinirano i efikasno obavljaju poslove sledeće jedinice/sektori:

  • jedinica za pripremu i projektovanje
  • jedinica za ugovaranje
  • jedinica za izvođenje radova
  • jedinica za tehničku kontolu
  • jedinica za održavanje
  • jedinica za podršku i mehanizaciju
  • jedinica za prodaju
  • jedinica za komercijalne poslove
  • jedinica za finansije
  • jedinica za pravne i opšte poslove

Neimar V okuplja 300 zaposlenih, različitih stručnih kvalifikacija, od toga 50 inženjera i tehničara. Neimar V sarađuje sa oko 300 kooperanata, podizvodjača i dobavljača materijala i opreme.

Banatska, ZemunKONTAKTIRAJTE NAS,
VAŠ STAN ČEKA...

Aplicirajte sada